Điểm khác biệt trong quan điểm nghiên cứu về tiền tệ và lạm phát giữa trường phái Keynes và trường phái tiền tệ là:

Điểm khác biệt trong quan điểm nghiên cứu về tiền tệ và lạm phát giữa trường phái Keynes và trường phái tiền tệ là:

A. Đưa các yếu tố chính sách tài khóa và những cú sốc của cung vào phân tích

B. Đưa yếu tố cung cầu tiền tệ và giá cả vào phân tích

C. Đưa yếu tố gia tăng cung tiền liên tục vào phân tích

D. Tất cả (A, B, C) đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:38 chiều

Đánh giá chủ đề này