Điều 3 Tính chất, nguyên lý giáo dục: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống: “Nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có……………….. ”

Điều 3 Tính chất, nguyên lý giáo dục: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống:

“Nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có……………….. ”

A. tính nhân dân, tính dân tộc

B. tính nhân dân, dân tộc, khoa học, lấy chủ nghĩa Mác – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng

C. tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng

D. tính nhân dân, tính khoa học, tính hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác – Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:49 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site