PHIẾU Góp ý dự thảo luật nhà giáo NĂM 2024-2025 LINK DRIVE

PHIẾU Góp ý dự thảo luật nhà giáo NĂM 2024-2025 LINK DRIVE

UBND HUYỆN …………..​
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH ………….
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU XIN Ý KIẾN

DỰ THẢO HỒ SƠ DỰ ÁN LUẬT NHÀ GIÁO

 

A. THÔNG TIN NGƯỜI GÓP Ý

– Họ và tên:

– Chức vụ/Đơn vị công tác: Giáo viên

– Địa chỉ email:

– Số điện thoại liên hệ:

B. Ý KIẾN GÓP Ý

I. Ý KIẾN GÓP Ý ĐỐI VỚI DỰ THẢO 2 LUẬT NHÀ GIÁO

1. Về cấu trúc

Thống nhất theo cấu trúc Dự thảo 2 luật nhà giáo, không có ý kiến khác.

2. Về các nội dung chi tiết

2.1. Nhận xét chung

– Những nội dung trong Dự thảo 2 luật nhà giáo rất phù hợp, thực tế với nhiệm vụ của nhà giáo cụ thể:

+ Một: Vị trí, vai trò và trách nhiệm của nhà giáo.

+ Hai: Tiêu chuẩn, quy chuẩn nhà giáo.

+ Ba: Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo.

+ Bốn: Tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh nhà giáo.

– Bố cục nội dung gồm có 09 chương và 71 điều và đảm bảo mang tính thống nhất và đồng bộ với các luật như: Luật viên chức, công chức, Luật BHXH, Luật Công đoàn; bộ luật lao động….

2.2. Ý kiến góp ý và đề xuất chỉnh sửa cụ thể

1716972330282.png


LINKS

https://yopo.vn/attachments/download-png.252800/

CHÚC THẦY CÔ THÀNH CÔNG!

Đánh giá chủ đề này

BÀI TRONG SERIES: Tài liệu sinh hoạt chuyên đề

<< POWERPOINT GIÁO ÁN SINH HOẠT CHỦ ĐIỂM; CHỦ ĐỀ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 2024TẢI Bài dự thi đại sứ văn hóa đọc năm 2024 >>
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site