Xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở MỚI NHẤT

Xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở MỚI NHẤT được yopovn sưu tầm và chia sẻ. Thầy cô download file Xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở theo links.

Xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở

TÀI LIỆU xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở NĂM 2023 – 2024 được soạn dưới dạng file word gồm 2 links trang. Các bạn xem và tải về ở dưới.

danh-hieu-chien-si-thi-dua.jpg

 

Xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở không bắt buộc phải có sáng kiến​

 

Kể từ đầu năm 2024 đối với danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở không bắt buộc phải có sáng kiến. Theo luật thi đua khen thưởng được được áp dụng từ ngày 01/01/2024.​

Luật Thi đua Khen thưởng bao gồm 8 chương và 96 Điều, các quy định trong Luật đã thể chế các quan điểm và định hướng mới cho công tác thi đua, khen thưởng của Đảng trong 4 phương án chính sách xây dựng dự án, được Chính phủ thông qua. Trong đó, tập trung vào việc sửa đổi, bổ sung, và hoàn thiện hệ thống danh hiệu thi đua; cải thiện hệ thống hình thức khen thưởng; và làm rõ chế định về thẩm quyền và trách nhiệm quản lý nhà nước liên quan đến thi đua, khen thưởng. Công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực này cũng được đặt ra để tăng cường hiệu quả.
Theo điều 23 của Luật Thi đua, Khen thưởng quy định về Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn như sau:
1. Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”.
2. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có sáng kiến được cơ sở công nhận hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được đơn vị công nhận.
Theo điều 24 quy định về tiêu chuẩn đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến”:
1. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” để tặng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt các tiêu chuẩn sau đây:
a) Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;
b) Có tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua.
2. Danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” để tặng cho quân nhân, công nhân, công chức, viên chức quốc phòng thuộc Quân đội nhân dân; dân quân thường trực, dân quân tự vệ cơ động; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân làm việc trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân đạt các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Danh hiệu “Lao động tiên tiến” để tặng cho công nhân, nông dân, người lao động không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này và đạt các tiêu chuẩn sau đây:
a) Lao động, sản xuất có hiệu quả, tích cực tham gia phong trào thi đua và hoạt động xã hội;
b) Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có đạo đức, lối sống lành mạnh, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ mọi người trong cộng đồng.
4. Bộ, ban, ngành, tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định chi tiết, hướng dẫn cụ thể tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” cho cá nhân trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý.
5. Bộ Quốc phòng quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” đối với dân quân thường trực, dân quân tự vệ cơ động.
6. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” quy định tại khoản 3 Điều này.
Như vậy, để đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, ngoài việc phải đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, cá nhân còn phải được thủ trưởng đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, theo quy định tại Nghị định 90/2020/NĐ-CP, đã được sửa đổi bởi Nghị định 48/2023/NĐ-CP về đánh giá công chức, viên chức. Như vậy điều kiện để đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở không nhất thiết phải có sáng kiến kinh nghiệm

Download file xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở

LINK DOWLOAD luật thi đua khen thưởng
LINK DOWLOAD nghị định 90 về đánh giá viên chức

CHÚC THẦY CÔ THÀNH CÔNG!

Đánh giá chủ đề này

BÀI TRONG SERIES: Tài liệu sinh hoạt chuyên đề

<< GIÁO ÁN Powerpoint sinh hoạt lớp 6POWERPOINT Sinh hoạt lớp chủ điểm 8/3 NĂM 2024 >>
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site