Download sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn và dự giờ

Download sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn và dự giờ được yopovn sưu tầm và chia sẻ. Thầy cô download file sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn và dự giờ, sổ kế hoạch tổ chuyên môn tiểu học theo links.

Download sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn và dự giờ

Phần thứ nhất: KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

I – CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.

1. Thông tin về cá nhân:

Họ, tên: ……………………….Năm sinh: …………………………………………..

Chỗ ở:……………………………………………………………………….…………

Số điện thoại: ………………………………………………………………………….

Số năm công tác, giảng dạy: ….. năm

Trình độ chuyên môn đào tạo: ………………………………………………..………..

Đã có SKKN, đề tài KH, ĐDDH học cấp huyện:…………………………………….

2. Các nhiệm vụ được giao trong năm học 20…. – 20….:

– Giảng dạy ở các lớp: ………. Kết quả năm học 20….- 20…. và kết quả khảo sát đầu năm học 20…. – 20…. của các lớp được phân công giảng dạy:

– Giảng dạy:…………………………………………….

Kết quả năm học: 20….-20…. và kết quả khảo sát đầu năm học của các lớp được phân công giảng dạy:

Lớp Sĩ số Giỏi (%) Khá (%) TB (%) Yếu (%) Kém (%)
…… Khảo sát …. Khảo sát …… Khảo sát …… Khảo sát …… Khảo sát
0 0
0 0
0 0
Tổng cộng 0 0

3- Những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các nhiệm vụ được giao:

a/ Thuận lợi

-Ban giám hiệu và ban chi uỷ nhà trường quan tâm sát sao đến chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh.

-PhÇn lín học sinh của trường đã có ý thức thực sự trong việc học tập. Có nhiều em ngoan, chú ý nghe giảng và ghi chép bài đầy đủ, đã có ý thức trong việc học tập bộ môn Lý.

-Bản thân luôn nhiệt tình và tâm huyết trong công việc được giao.

-Nhà trường đã tổ chức việc học phụ đạo và BDHSG ngay từ đầu năm học.

b/ Khó khăn

-Vẫn còn một số học sinh mải chơi, chưa ý thức được việc học tập của mình, chưa có động cơ học tập đúng đắn, chưa tập trung vào học. Vì vậy kết quả học tập còn chưa cao.

-Một số ít học sinh có hiện tượng đua đòi, ăn chơi, chơi điện tử, bia……..

– Số học sinh mũi nhọn ít mà nhiều môn tham gia thi nên khó chọn đội tuyển học sinh giỏi.

II- CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 20….-2014

1- Chất lượng giảng dạy:

Lớp Sĩ số Giỏi (%) Khá (%) TB (%) Yếu (%) Kém (%)
…… Khảo sát …. Khảo sát …… Khảo sát …… Khảo sát …… Khảo sát
0 0
0 0
0 0
Tổng cộng 0 0

2- Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải:

3- Công tác chủ nhiệm: không

4- Công tác tự bồi dưỡng:

– Chuyên đề tự học tự bồi dưỡng:

– SKKN:

– Làm đồ dùng dạy học: 01

+ Các tiết thực hành cho học sinh làm đầy đủ và chuẩn bị đủ dụng cụ.

+ Sử dụng máy chiếu projecter và giáo án điện tử vào những bài phù hợp để dạy học có hiệu quả cao: Dạy 3 tiết công nghệ thông tin trong 1 học kì.

5- Dự giờ: 35 tiết/ năm

Dạy thể nghiệm, thao giảng: 4 tiết/ năm

6- Thực hiện phong trào mỗi giáo viên có ít nhất một đổi mới, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học tập và sáng tạo”…

– Nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo của tổ chuyên môn và ban giám hiệu.

– Nghiêm túc thực hiện lối sống lành mạnh là tấm gương cho học sinh noi theo.

7- Danh hiệu:

– Giáo viên giỏi cấp huyện: đạt.

– Đạt chuẩn nghề nghiệp: Đạt chuẩn theo quy định.

– Xếp loại thi đua cuối năm: Xếp loại chuyên môn: Giỏi

Xếp loại chung: Tốt.

III. KẾ HOẠCH VÀ CÁC BIỆN PHÁP

1. Các biện pháp thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm học

– Đối với chỉ tiêu, nhiệm vụ 1: Chất lượng giảng dạy

+ Thiết kế tiến trình tiết dạy phù hợp với nhiều đối tượng học sinh. Cụ thể nhiệm vụ cho HS sau giờ học. Giới thiệu kiến thức mới trên cơ sở kiểm tra, ôn tập kiến thức đã học kết hợp với hướng dẫn phương pháp học tập .

+ Thường xuyên cập nhật và trau dồi phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa mọi hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh. Xác định rõ yêu cầu, mục tiêu và kĩ năng cần đạt ở từng bài học, hiểu rõ đặc điểm tâm sinh lí của từng học sinh, cấu trúc chương trình . Sử dụng phương pháp dạy học phù hợp, khả thi và có khả năng tự đánh giá ưu khuyết điểm trong quá trình dạy học .

+ Giáo dục học sinh ý thức tự học, phương pháp tự học kết hợp với tài liệu phù hợp với chủ đề .Thường xuyên kiểm tra và định hướng kết quả hoạt động tự học .

+ Tăng cường kĩ năng thực hành và luyện tập của học sinh. Xác định rõ mục tiêu giáo dục và giáo dưỡng của từng bài học .

+ Thực hiện đúng qui định của nghành, đảm bảo dạy đúng chương trình, chuẩn kĩ năng kiến thức. Không cắt xén chương trình.

– Đối với chỉ tiêu, nhiệm vụ 2: Bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải: Đạt 2 giải HSG cấp huyện

– Đối với chỉ tiêu, nhiệm vụ 3: Công tác khác.

+ Quán triệt nhiệm vụ của người học sinh, nội qui nhà trường, lớp . Hướng dẫn học sinh thảo luận và đề ra biện pháp thực hiện .

+ Tăng cường hoạt động giáo dục nhân cách cho học sinh. Hướng dẫn học sinh trang trí phòng học, giữ gìn vệ sinh lớp học và dụng cụ học tập . Thực hiện tốt khẩu hiệu “ Trường em xanh, sạch, đẹp”. Giáo dục học sinh “ đức, trí, thể, mĩ ”, nhận thức vẻ đẹp của cuộc sống chung quanh thông qua bài học .

+ Tích cực tham gia “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ” . Mỗi học sinh biết thương yêu, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và trong học tập, biết kính trọng thầy cô giáo và giúp đỡ cộng đồng, biết giữ gìn môi trường học tập lành mạnh..

+ Gương mẫu trong các phong trào đặc biệt là phong trào BD HSG.

– Đối với chỉ tiêu, nhiệm vụ 4: Chủ trì (tham gia) kết hợp công tác tự bồi dưỡng:

+Tích cực tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn.
+Thường xuyên trao đổi chuyên môn với đồng nghiệp, nhất là đối với những bài khó.

+ Giành nhiều thời gian đọc, nghiên cứu tài liệu, tìm hiểu qua những phương tiện thông tin đại chúng, qua mạng internet và qua thực tế cuộc sống để bổ sung kiến thức cho bài soạn. Từ đó làm cho bài giảng thêm phong phú, sinh động, phù hợp với thực tế, giúp học sinh dễ hiểu và dễ tiếp thu kiến thức.

+ Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ .

– Đối với chỉ tiêu, nhiệm vụ 5: Dự giờ, dạy thể nghiệm, thao giảng.

+ Tích cực dự giờ, thăm lớp để học hỏi đồng nghiệp đúc rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình; dự giờ, thao giảng đủ chi tiêu quy định của trường, của tổ chuyên môn.

+ Sau mỗi tiết dự đều có đánh giá, rút kinh nghiệm cụ thể.

+ Bản thân phải tự tin trong quá trình soạn giáo án, quản lí tốt giờ học bằng kiến thức và kinh nghiệm giảng dạy. nâng cao hiệu quả tiết dạy thể nghiệm và tiết thao giảng .

– Đối với chỉ tiêu, nhiệm vụ 6: Thực hiện phong trào mỗi giáo viên có ít nhất một đổi mới, cuộc vận động “Mỗi thày, cô giáo là tấm gương về đạo đức tự học và sáng tạo”….

+ Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chính trị. Luôn trau dồi đường lối chính trị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyệt đối trung thành với Đảng .

+ Tìm hiểu về cuộc đời và thân thế của Chủ tịch Hồ Chí Minh . Tham gia các buổi sinh hoạt, tọa đàm và sưu tầm về tấm gương đạo đức của Bác đồng thời làm theo lời Bác. Tích cực tham gia phong trào tự học, tự nâng cao kiến thức, viết sáng kiến kinh nghiệm . Thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức nhà giáo. Cụ thể thực hiện tốt theo các tiêu chí trong chuẩn giáo viên.

+ Tiếp tục coi phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo” là giải pháp đột phá lâu dài để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là giáo dục đạo đức, kỹ năng và nhân cách học sinh. Tăng cường sự phối hợp với giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm lớp, bám sát chủ trương – kế hoạch của nhà trường để giáo dục học sinh tốt hơn .

– Đối với chỉ tiêu, nhiệm vụ 7: Danh hiệu

Thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, thường xuyên trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng đổi mới phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh, tích cực giao lưu, học hỏi đồng nghiệp…

2- Kế hoạch tháng, tuần.

HỌC KỲ I
Tháng/ Tuần Nội dung công việc Biện pháp Thời gian, cấp độ thực hiện Kết quả thực hiện Ghi chú, điều chỉnh, bổ sung
Tháng
8/20….
Tuần 1
Từ 19/8 đến 24/8
-Chuẩn bị hồ sơ chuyên môn.
-Thực hiện chương trình năm học, điều tra tình hình HS.
– Soạn giáo án Word theo PPCT.
HS đi vào nề nếp học tập, có đầy đủ SGK và các phương tiện cần thiết khác phục vụ cho môn học .
– GV nghiên cứu SGK, SGV và các tài liệu tham khảo khác.
– Kiểm tra sát sao việc học tập của HS ở trường và ở nhà.
 Cả năm học.
– Tuần 1, 2, theo lớp.
-Từ 22/8 đến 10/9.
Tuần 2
Từ 26/8 đến 31/8
– Khảo sát chất lượng bộ môn Làm các đầu hồ sơ chuyên môn theo kế hoạch của nhà trường.
-Thực hiện theo kế hoạch của phòng GD&ĐT
– Tuần 1, 2, theo lớp.
Tháng
9/20….
Tuần 3
Từ 2/9 đến 7/9
– Ổn định tổ chức, đi vào nề nếp học tập, nắm được chất lượng giáo dục của học sinh, học sinh có hứng thú học tập sau khi được dự lễ khai giảng. -Tuần 3.
Tuần 4
Từ 9/9 đến 14/9
-Thực hiện chương trình năm học.
– Họp tổ chuyên môn 9/9
– Theo kế hoạch của nhà trường, của tổ.
– Theo PPCT, chuẩn KT-KN.
– Tăng cường ứng dụng CNTT trong đổi mới PPDH.
– Tuần 4.
– Theo KH trường, tổ.
Tuần 5
Từ 16/9 đến 21/9
– Thực hiện chương trình năm học. – Giáo viên chuẩn bị bài kỹ bài giảng trước khi lên lớp, hưởng ứng tham gia hội giảng , phát động tới HS phong trào thi đua. – Tuần 5.
– Theo KH trường, tổ.
Tuần 6
Từ 23/9 đến 28/9
-Dự giờ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
– Thực hiện chương trình năm học.
– Đại hội công chức viên chức 25/9
– Theo kế hoạch của nhà trường, của tổ.
– Theo PPCT, chuẩn KT-KN.
-Tham dự vào buổi sáng
– Tuần 6.
– Theo KH trường, tổ.
Tháng
10/20….
Tuần 7
Từ 30/9 đến 5/10
-Dự giờ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
– Viết SKKN.
– Thực hiện chương trình năm học.
– Thi GVG huyện 6/10/13
– Theo kế hoạch của nhà trường, của tổ.
– Theo PPCT, chuẩn KT-KN.
– Thu thập tài liệu liên quan.
– Tuần 7.
-Tuần 7 đến tuần 16
– Theo KH trường, tổ.
Tuần 8
Từ 7/10 đến 12/10
-Dự giờ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, viết SKKN.
-Thực hiện chương trình năm học.
………………………………………..
………………………………………..
– Theo kế hoạch của nhà trường, của tổ.
– Theo PPCT, chuẩn KT-KN.
– Thu thập tài liệu liên quan.
………………………………………………..
………………………………………………..
-Tuần 8.
-Tuần 8 đến tuần 16
– Theo KH trường, tổ.
Tuần 9
Từ 14/10 đến 19/10
– Thực hiện chương trình năm học.
-Dự giờ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, viết SKKN.
………………………………………..
………………………………………..
– Theo kế hoạch của nhà trường, của tổ.
– Theo PPCT, chuẩn KT-KN.
– Thu thập tài liệu liên quan.
………………………………………………..
………………………………………………..
-Tuần 9.
-Tuần 9 đến tuần 16
– Theo KH trường, tổ.
Tuần 10
Từ 21/10 đến 26/10
– Thực hiện chương trình năm học.
-Dự giờ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, viết SKKN.
………………………………………..
………………………………………..
– Theo kế hoạch của nhà trường, của tổ.
– Theo PPCT, chuẩn KT-KN.
– Thu thập tài liệu liên quan.
-Tuần 10.
-Tuần 10 đến tuần 16
– Theo KH trường, tổ.
Tháng
11/20….
Tuần 11
Từ 28/10 đến 2/11
– Dự giờ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
– Viết sáng kiến kinh nghiệm.
– Thực hiện chương trình năm học.
………………………………………..
………………………………………..
– Theo kế hoạch của nhà trường, của tổ.
– Theo PPCT, chuẩn KT-KN.
– Thu thập tài liệu liên quan….
-Tuần 11.
-Tuần 11 đến tuần 16
– Theo KH trường, tổ.
Tuần 12
Từ 4/11 đến 9/11
– Thực hiện chương trình năm học.
– Dự giờ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
– Viết sáng kiến kinh nghiệm.
………………………………………..
………………………………………..
– Theo kế hoạch của nhà trường, của tổ.
– Theo PPCT, chuẩn KT-KN.
– Thu thập tài liệu liên quan.
………………………………………………..
………………………………………………..
-Tuần 12.
-Tuần 12 đến tuần 16
– Theo KH trường, tổ.
Tuần 13
Từ 11/11 đến 16/11
– Thực hiện chương trình năm học.
– Dự giờ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
– Viết sáng kiến kinh nghiệm.
………………………………………..
………………………………………..
– Theo kế hoạch của nhà trường, của tổ.
– Theo PPCT, chuẩn KT-KN.
– Thu thập tài liệu liên quan.
………………………………………………..
………………………………………………..
-Tuần 13.
-Tuần 13 đến tuần 16
– Theo KH trường, tổ.
Tuần 14
Từ 18/11 đến 23/11
– Thực hiện chương trình năm học.
– Dự giờ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
– Viết SKKN.
– Hướng dẫn HS ôn thi học kì.
………………………………………..
………………………………………..
– Theo kế hoạch của nhà trường, của tổ.
– Theo PPCT, chuẩn KT-KN.
– Thử nghiệm SKKN.
– Soạn đề cương hướng dẫn HS ôn tập.
………………………………………………..
………………………………………………..
-Tuần 14.
-Tuần 14 đến tuần 16
– Theo KH trường, tổ.
Tháng
12/20….
Tuần 15
Từ 25/11 đến 30/11
– Kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình năm học.
– Dự giờ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
– Viết SKKN.
– Hướng dẫn HS ôn thi học kì….
– Theo kế hoạch của nhà trường, của tổ.
– Theo PPCT, chuẩn KT-KN.
– Soạn đề cương hướng dẫn HS ôn tập, làm bài kiểm tra.
-Tuần 15.
-Tuần 15 đến tuần 16
– Theo KH trường, tổ.
Tuần 16
Từ 2/12 đến 7/12
– Kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình năm học.
– Dự giờ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.
– Viết sáng kiến kinh nghiệm.
– Hướng dẫn HS ôn thi và làm bài thi học kì.
………………………………………..
………………………………………..
– Theo kế hoạch của nhà trường, của tổ.
– Theo PPCT, chuẩn KT-KN.
– Thu thập tài liệu liên quan.
– Soạn đề cương hướng dẫn HS ôn tập, làm bài kiểm tra.
………………………………………………..
………………………………………………..
-Tuần 16.
– Theo KH trường, tổ.
Tuần 17
Từ 9/12 đến 14/12
– Lập Đề cương Ôn tập HK1.
– Kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình năm học.
– Viết sáng kiến kinh nghiệm.
– Hướng dẫn HS ôn thi và làm bài thi học kì.
………………………………………..
………………………………………..
– Theo kế hoạch của nhà trường, của tổ.
– Theo PPCT, chuẩn KT-KN.
– Hoàn thành nội dung SKKN.
– Soạn đề cương hướng dẫn HS ôn tập, hướng dẫn HS làm bài kiểm tra.
………………………………………………..
………………………………………………..
-Học kỳ I.
-Tuần 17.
– Theo KH trường, tổ.
Tuần 18
Từ 16/12 đến 21/12
– Hướng dẫn HS ôn thi và làm bài thi học kì.
– Coi thi , chấm thi và đánh giá , xếp loại HL , HK .
– Sơ kết Hoạt động tổ CM .
– Hoàn thành chương trình, điểm số học kì 1.
– Lập KH HK2
………………………………………..
………………………………………..
– Bám sát đề cương, chuẩn kiến thức kỹ năng.
– Chấm, chữa, trả bài kiểm tra học kì cho học sinh.

………………………………………………..
………………………………………………..-Tuần 18.
– Theo KH trường, tổ.

HỌC KỲ II
Tháng
1/20….
Tuần 19
Từ 23/12 đến 28/12
– Dạy và học chương trình HK 2
Thực hiện chương trình năm học.
………………………………………..
………………………………………..
– Theo kế hoạch của nhà trường, của tổ.
– Theo PPCT, chuẩn KT-KN.
………………………………………………..
………………………………………………..
-Tuần 19.
– Theo KH trường, tổ.
Tuần 20
Từ 30/12 đến 4/1
-Thực hiện chương trình năm học.
-Ổn định nền nếp HS đầu học kỳ 2.
-Nghỉ tết dương lịch thứ 4
………………………………………..
………………………………………..
– Theo kế hoạch của nhà trường, của tổ.
– Theo PPCT, chuẩn KT-KN.

………………………………………………..
………………………………………………..-Tuần 20.
– Theo KH trường, tổ.

1701144763576.png

Download file sổ kế hoạch tổ chuyên môn tiểu học


https://yopo.vn/attachments/download-png.252800/

THẦY CÔ TẢI NHÉ!

4.7/5 - (4 bình chọn)

BÀI TRONG SERIES: Tài liệu sinh hoạt chuyên đề

<< BỘ Tài liệu tổ chức hoạt động vui chơi Build the Change MỚI NHẤT, CHỌN LỌC ( GỒM FILE PDF, PPT, VIDEO)GIÁO ÁN Powerpoint sinh hoạt lớp 6 >>
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site