Điều kiện về thời gian đóng BHXH để được hưởng chế độ thai sản là:

Điều kiện về thời gian đóng BHXH để được hưởng chế độ thai sản là:

A. Đóng BHXH 6 tháng liên tục trước tháng sinh

B. Đóng BHXH 6 tháng là đủ điều kiện

C. Đóng BHXH đủ 6 tháng trong 12 tháng trước khi sinh 

D. Đóng BHXH đủ 12 tháng trong 24 trước khi sinh

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:54 chiều

Đánh giá chủ đề này