Điều lệ của công ty là?

Điều lệ của công ty là?

A. Bản cam kết của các thành viên

B. Bản quy định của các thành viên

C. (a), (b) đều đúng

D. (a), (b) đềusai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:59 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Điều lệ của công ty là?

Bạn đang xem: Điều lệ của công ty là? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP