Doanh nghiệp VN phải giao kết hợp đồng lao động khi tuyển dụng lao động là người nước ngoài làm việc ở VN

Doanh nghiệp VN phải giao kết hợp đồng lao động khi tuyển dụng lao động là người nước ngoài làm việc ở VN

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

Xem lời giải

Xem lời giải

Nếu thuộc TH không thuộc diện cấp giấy phép thì không phải ký HĐLĐ, ngoài ra kể cả TH cấp giấy phép thì cũng không buộc phải ký HĐLĐ mà có thể là thỏa thuận ký kết giữa đối tác VN và nước ngoài

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:57 chiều

Đánh giá chủ đề này