Độc tố của vi khuẩn gây sốt là do tấn công trực tiếp vào:

Độc tố của vi khuẩn gây sốt là do tấn công trực tiếp vào:

A. vỏ não

B. setpoint ở cùng dưới đồi 

C. tim mạch và hô hấp

D. mạch máu dưới da 

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:57 chiều

Đánh giá chủ đề này