Dự án càng quan trọng về mặt chiến lược đối với tổ chức thì càng nên được tổ chức thành một đơn vị độc lập vì:

Dự án càng quan trọng về mặt chiến lược đối với tổ chức thì càng nên được tổ chức thành một đơn vị độc lập vì:

A. Tích hợp dự án thì không thu hút được sự quan tâm đặc biệt của các nhà quản trị cấp cao

B. Tích hợp dự án vào tổ chức dưới hình thức ma trận hoặc chức năng thì sẽ làm gia tăng các rủi ro tổ chức do dễ xung đột với các bộ phận khác

C. Tích hợp dự án thì sẽ làm nhu cầu sử dụng nguồn lực kém ổn định

D. Tích hợp dự án thì làm gia tăng nhu cầu về nguồn lực đối với tổ chức

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này