Đường nghịch là:

Đường nghịch là:

A. Lactose

B. Sucrose

C. Các sản phẩm thủy phân sucrose

D. Fructose 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:53 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Đường nghịch là:

Bạn đang xem: Đường nghịch là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP