Enzym Aconitase xúc tác phản ứng:

Enzym Aconitase xúc tác phản ứng:

A. Thuỷ phân Oxaloacetat

B. Đồng phân hoá citrat

C. Thuỷ phân Oxalosuccinat

D. Hoạt hoá AcetylCoA

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Enzym Aconitase xúc tác phản ứng:

Bạn đang xem: Enzym Aconitase xúc tác phản ứng: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP