GIẢI TRÌNH Triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” giai đoạn 2023-2024

GIẢI TRÌNH Triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” giai đoạn 2023-2024 được yopovn  sưu tầm và chia sẻ. Thầy cô download file theo links cuối bài.

GIẢI TRÌNH Triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ”

HUYỆN ĐOÀN KHOÁI CHÂU

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG TH ĐẠI HƯNG

***

Số: 11-CV/LĐTH ĐH

“V/v triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ”

Năm học 2023-2024”

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

 

Đại Hưng , ngày 13 tháng 01 năm 2023

 

Kính gửi: Ban giám hiệu trường Tiểu học Đại Hưng

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2022 – 2023. Căn cứ Hướng dẫn số 11-CV/HĐ ngày 1/3/2023 của Huyện Đoàn Khoái Châu về việc triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” giai đoạn 2023-2024, Bộ phận TPT Báo cáo BGH & Triển khai tới các Chi đội trong toàn trường một số nội dung như sau:

  1. Mục đích, yêu cầu:

Tập trung đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Kế hoạch nhỏ” của  thiếu nhi. Thông qua đó, phát huy tinh thần  “Tuổi nhỏ, làm việc nhỏ”, giáo dục ý thức tiết kiệm, tình yêu lao động, trách nhiệm cộng đồng, thúc đẩy thiếu nhi tích cực tham gia các hoạt động mang lại lợi ích xã hội. – Qua phong trào “Kế hoạch nhỏ” nhằm xây dựng các công trình, phần việc dành cho thiếu niên, nhi đồng tại đơn vị, tạo nguồn lực phục vụ cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

– Phong trào phải được triển khai sâu rộng, đồng bộ tới từng đội viên, học sinh. Công tác quản lý nguồn kinh phí thu được đảm bảo nguyên tắc quản lý tài chính của Nhà nước, công khai, trích nộp và sử dụng đúng mục đích.

  1. Nội dung và phương thức triển khai

2.1. Triển khai theo hình thức truyền thống: Thu gom giấy vụn, các loại phế liệu đưa đi tiêu thụ để gây quỹ hoạt động Đội, đóng góp xây dựng công trình măng non tại các cơ sở Đội và hỗ trợ, giúp đỡ các em đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

– Đối với các loại giấy phế liệu: tiến hành vận động học sinh thu nhặt giấy vụn trong quá trình vệ sinh trường, lớp; tích lũy sách báo không sử dụng hàng ngày để tham gia phong trào. Các đơn vị cần tổ chức thu gom gọn trong thời gian nhất định, bảo đảm phòng, chống cháy, nổ và không làm ảnh hưởng tới cảnh quan vệ sinh môi trường.

Download file Triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ”

Thầy cô download file theo links dưới đây.

4.5/5 - (2 bình chọn)

BÀI TRONG SERIES: Sổ chi đội tiểu học

<< Mẫu sổ chi đội trường tiểu học