Giao thức POP3 sử dụng cổng dịch vụ số:

Giao thức POP3 sử dụng cổng dịch vụ số:

A. 110

B. 23

C. 25

D. 53

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:37 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Giao thức POP3 sử dụng cổng dịch vụ số:

Bạn đang xem: Giao thức POP3 sử dụng cổng dịch vụ số: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP