Hành vi vi phạm về kinh doanh lữ hành có điểm nào đáng chú ý nhất?

Hành vi vi phạm về kinh doanh lữ hành có điểm nào đáng chú ý nhất?

A. Không thông báo bằng văn bản về thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh lữ hành cho cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cấp tỉnh

B. Không thông báo bằng văn bản về thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh lữ hành cho cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cấp tỉnh, không thông báo bằng văn bản về thay đổi giá chương trình du lịch

C. Không thông báo bằng văn bản về thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh lữ hành cho cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cấp tỉnh, không thông báo bằng văn bản về thay đổi trụ sở làm việc

D. Không thông báo bằng văn bản về thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh lữ hành cho cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cấp tỉnh, không thông báo bằng văn bản về thay đổi trụ sở chính

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:03 chiều

Đánh giá chủ đề này