Hấp thu tích cực của glucose bị ức chế bởi:

Hấp thu tích cực của glucose bị ức chế bởi:

A. Ouabain

B. Phlorrizin

C. Digoxin

D. Alloxan

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:58 chiều

Đánh giá chủ đề này