Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Biến đổi một biểu thức đại  số quan hệ về một biểu thức tương đương với chi phí thời gian thực hiện và sử dụng bộ nhớ …

Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Biến đổi một biểu thức đại  số quan hệ về một biểu thức tương đương với chi phí thời gian thực hiện và sử dụng bộ nhớ …

A. Không phụ thuộc các phép toán

B. Tối ưu

C. Phụ thuộc và các phép toán thực hiện

D. Hạn chế

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này