Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Biến đổi một biểu thức đại  số quan hệ về một biểu thức tương đương với chi phí thời gian thực hiện và sử dụng bộ nhớ …

Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Biến đổi một biểu thức đại  số quan hệ về một biểu thức tương đương với chi phí thời gian thực hiện và sử dụng bộ nhớ …

A. Không phụ thuộc các phép toán

B. Tối ưu

C. Phụ thuộc và các phép toán thực hiện

D. Hạn chế

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site