Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Đánh giá tối ưu hóa biểu  thức quan hệ dựa vào cây kết nối trái theo chiều sâu, có …

Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Đánh giá tối ưu hóa biểu  thức quan hệ dựa vào cây kết nối trái theo chiều sâu, có …

A. Chi phí thời gian nhỏ.

B. Chi phí tính theo chiều sâu của cây.

C. Chí phí bộ nhớ nhỏ

D. Chi phí bằng chi phí biểu thức ban đầu.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này