Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Trong các quan hệ dạng chuẩn 1NF:

Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện khẳng định sau: Trong các quan hệ dạng chuẩn 1NF:

A. Xuất hiện các thuộc tính phụ thuộc đầy đủ vào khoá.

B. Khi thao tác các phép lưu trữ xuất hiện dị thường thông tin.

C. Không xuất hiện dị thường thông tin

D. Không xuất hiện các phụ thuộc bắc cầu vào khoá.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:36 chiều

Đánh giá chủ đề này