Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện  khẳng  định sau: Trước khi thực hiện các  câu truy vấn, cần thiết phải …

Hãy chọn từ/cụm từ tương ứng để hoàn thiện  khẳng  định sau: Trước khi thực hiện các  câu truy vấn, cần thiết phải …

A. Truy xuất dữ liệu tại các thiết bị đầu cuối.

B. Tối ưu hoá câu hỏi, bảo đảm tính độc lập của dữ liệu

C. Thực hiện các phép chiếu và chọn.

D. Biển đổi câu hỏi dưới dạng biểu thức quan hệ

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site