Hãy xác định tổng doanh thu các hoạt động trong năm báo cáo của công ty X cho biết số liệu như sau: -Về sản xuất tiêu thụ sản phẩm A: +Sản lượng tổn kho đầu kỳ: 3.000 sản phẩm, giá thành đơn vị sản phẩm: 2.000 đồng +Trong năm sản xuất được: 5.000 đồng, giá thành đơn vị sản phẩm: 1.500d +Tổng số sản phẩm bán ra trong năm là 52.000 sản phẩm, giá bán đơn vị sản phẩm là 2.500 đồng + Trị giá hàng bị trả lại là 1.000.000 đồng – Sản phẩm B: Doanh thu cần hàng và cung cấp dịch vụ là 25.000.000 đồng – Công ty được chia lãi cổ phần: 35.000.000 đồng

Hãy xác định tổng doanh thu các hoạt động trong năm báo cáo của công ty X cho biết số liệu như sau:

-Về sản xuất tiêu thụ sản phẩm A:

+Sản lượng tổn kho đầu kỳ: 3.000 sản phẩm, giá thành đơn vị sản phẩm: 2.000 đồng

+Trong năm sản xuất được: 5.000 đồng, giá thành đơn vị sản phẩm: 1.500d

+Tổng số sản phẩm bán ra trong năm là 52.000 sản phẩm, giá bán đơn vị sản phẩm là 2.500 đồng

+ Trị giá hàng bị trả lại là 1.000.000 đồng

– Sản phẩm B: Doanh thu cần hàng và cung cấp dịch vụ là 25.000.000 đồng

– Công ty được chia lãi cổ phần: 35.000.000 đồng

A. 189.000.000 đồng

B. 190.000.000 đồng

C. 155.000.000 đồng

D. 154.000.000 đồng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:39 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Hãy xác định tổng doanh thu các hoạt động trong năm báo cáo của công ty X cho biết số liệu như sau: -Về sản xuất tiêu thụ sản phẩm A: +Sản lượng tổn kho đầu kỳ: 3.000 sản phẩm, giá thành đơn vị sản phẩm: 2.000 đồng +Trong năm sản xuất được: 5.000 đồng, giá thành đơn vị sản phẩm: 1.500d +Tổng số sản phẩm bán ra trong năm là 52.000 sản phẩm, giá bán đơn vị sản phẩm là 2.500 đồng + Trị giá hàng bị trả lại là 1.000.000 đồng – Sản phẩm B: Doanh thu cần hàng và cung cấp dịch vụ là 25.000.000 đồng – Công ty được chia lãi cổ phần: 35.000.000 đồng

Bạn đang xem: Hãy xác định tổng doanh thu các hoạt động trong năm báo cáo của công ty X cho biết số liệu như sau: -Về sản xuất tiêu thụ sản phẩm A: +Sản lượng tổn kho đầu kỳ: 3.000 sản phẩm, giá thành đơn vị sản phẩm: 2.000 đồng +Trong năm sản xuất được: 5.000 đồng, giá thành đơn vị sản phẩm: 1.500d +Tổng số sản phẩm bán ra trong năm là 52.000 sản phẩm, giá bán đơn vị sản phẩm là 2.500 đồng + Trị giá hàng bị trả lại là 1.000.000 đồng – Sản phẩm B: Doanh thu cần hàng và cung cấp dịch vụ là 25.000.000 đồng – Công ty được chia lãi cổ phần: 35.000.000 đồng trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP