Hãy xác định tỷ suất lợi nhuận ròng vốn kinh doanh doanh nghiệp A cho biết số liệu sau: – Doanh thu thuần bằng 1.450 triệu – Tổng số vốn kinh doanh bình quân: 580 triệu – Tỷ suất lợi nhuận doanh thu 3,5%

Hãy xác định tỷ suất lợi nhuận ròng vốn kinh doanh doanh nghiệp A cho biết số liệu sau:

– Doanh thu thuần bằng 1.450 triệu

– Tổng số vốn kinh doanh bình quân: 580 triệu

– Tỷ suất lợi nhuận doanh thu 3,5%

A. 1,4%

B. 8,75%

C. 40%

D. 3,5%

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:40 chiều

Đánh giá chủ đề này