Hệ nào trong hệ sau là hệ thông tin?

Hệ nào trong hệ sau là hệ thông tin?

A. Hệ thống quản lý giáo dục

B. Hệ thống giao thông

C. Hệ thống kinh tế

D. Hệ thống xã hội

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Hệ nào trong hệ sau là hệ thông tin?

Bạn đang xem: Hệ nào trong hệ sau là hệ thông tin? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP