Hiện tượng nào không xảy ra trong quá trình cầm máu:

Hiện tượng nào không xảy ra trong quá trình cầm máu:

A. Thành mạch tổn thương, bộc lộ lớp collagen dưới nội mô

B. Các chất gây co mạch được giải phóng

C. Tiểu chầu kết dính – kết tụ vào nơi tổn thương  

D. Một mạng lưới fibrin đan xen với nút tiểu cầu

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:58 chiều

Đánh giá chủ đề này