Hố bầu dục

Hố bầu dục

A. Là một lỗ thông từ giai đoạn phôi thai thuộc thành trong tâm nhĩ phải

B. Vừ thuộc tâm nhĩ phải vừa thuộc tâm nhĩ trái

C. Có viền hố bầu dục giới hạn ở phía trước và trên của hố

D. Có van của hố bầu dục là phần kéo dài của van TM chủ dưới

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Hố bầu dục

Bạn đang xem: Hố bầu dục trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP