Khám bụng ngoại khoa cần phải:

Khám bụng ngoại khoa cần phải:

A. Dùng cả lòng bàn tay

B. Tránh đột ngột

C. Khám từ vị trí đau đến vị trí không đau

D. A và B đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:55 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Khám bụng ngoại khoa cần phải:

Bạn đang xem: Khám bụng ngoại khoa cần phải: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP