Khẳng định nào là SAI trong các khẳng định sau:

Khẳng định nào là SAI trong các khẳng định sau:

A. Thiết bị ngoại vi được kết nối với CPU thông qua thiết bị giao diện

B. Thiết bị giao diện nào thường cũng có 3 loại thanh ghi:dữ liệu, điều khiển, trạng thái

C. Thiết bị giao diện được thiết kế tuân theo 1 chuẩn nào đó

D. Sự có mặt của thiết bị giao diện là không cần thiết khi tốc độ làm việc của thiết bị ngoại vi ngang bằng với tốc độ làm việc của CPU

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:36 chiều

Đánh giá chủ đề này