Khảo sát hệ thống làm nhiệm vụ gì?

Khảo sát hệ thống làm nhiệm vụ gì?

A. Xác định mục tiêu của hệ thống, những thời điểm cùng kết quả cần đạt được của lịch trình khảo sát, phân tích vat thiết kế hệ thống

B. Thu thập thông tin, tài liệu nghiên cứu hiện trạng nhằm làm rõ tình trạng hoạt động của HTTT cũ trong hệ thống thực. Đưa ra nhu cầu xây dựng HTTT mới cần xây dựng

C. Xây dựng các mô hình của hệ thống trên cơ sở kết quả khảo sát

D. Thiết kế các giao diện, chức năng của hệ thống

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:38 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Khảo sát hệ thống làm nhiệm vụ gì?

Bạn đang xem: Khảo sát hệ thống làm nhiệm vụ gì? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP