Khi có hiện tượng hủy hoại tế bào gan, thì cận lâm sàng cần làm xét nghiệm gì để xác định hiện tượng này:

Khi có hiện tượng hủy hoại tế bào gan, thì cận lâm sàng cần làm xét nghiệm gì để xác định hiện tượng này:

A. Bilirubin trực tiếp trong huyết thanh 

B. Bilirubin gián tiếp trong huyết thanh

C. Tỷ Prothombine trong huyết thanh 

D. Tỷ Transaminase trong huyết thanh 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:53 chiều

Đánh giá chủ đề này