Khi…. máy tính và các thiết bị công nghệ thong tin nhà quản lý cần quan tâm đến một số yếu tố sau:  – Nguy cơ lạc hậu thấp – Có dịch vụ sửa chữa và bảo trì kèm theo

Khi…. máy tính và các thiết bị công nghệ thong tin nhà quản lý cần quan tâm đến một số yếu tố sau:

 – Nguy cơ lạc hậu thấp

– Có dịch vụ sửa chữa và bảo trì kèm theo

A. Thuê ngắn hạn

B. Thuê dài hạn

C. Mua đứt 

D. Không sử dụng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:36 chiều

Đánh giá chủ đề này