Khi nền kinh tế càng phát triển thì khoản chi từ ngân sách nhà nước vào lĩnh vực nào sẽ giảm:

Khi nền kinh tế càng phát triển thì khoản chi từ ngân sách nhà nước vào lĩnh vực nào sẽ giảm:

A. Chi cho đầu tư phát triển kinh tế

B. Chi cho bộ máy quản lý nhà nước

C. Chi cho phúc lợi xã hội

D. Chi cho phát triển y tế, giáo dục, văn hoá

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:41 chiều

Đánh giá chủ đề này