Khoảng QT kéo dài gặp trong các trường hợp ngộ độc sau ngoại trừ một:

Khoảng QT kéo dài gặp trong các trường hợp ngộ độc sau ngoại trừ một:

A. Thuốc chống trầm cảm

B. Quinidine

C. Kháng Histamine

D. Kháng Aldosterone

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:58 chiều

Đánh giá chủ đề này