LD$_{50}$ của Ethanol đối với chuột lang theo đường miệng là 10g/kg. Điều này có nghĩa là:

LD$_{50}$ của Ethanol đối với chuột lang theo đường miệng là 10g/kg. Điều này có nghĩa là:

A. 5 mg gây chết một con chuột thí nghiệm nặng 500g

B. 0,5 mg gây chết một con chuột thí nghiệm nặng 500g

C. 0,5 g gây chết một con chuột thí nghiệm nặng 500g

D. Tất cả các câu trên đều sai

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:54 chiều

Đánh giá chủ đề này