Lệnh nào dùng để xóa toàn bộ thư mục /dir

Lệnh nào dùng để xóa toàn bộ thư mục /dir

A. rm –f /dir

B. rm –r /dir

C. rmdir /dir

D. rmdir –p /dir

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:41 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Lệnh nào dùng để xóa toàn bộ thư mục /dir

Bạn đang xem: Lệnh nào dùng để xóa toàn bộ thư mục /dir trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP