Liên kết phosphat là liên kết:

Liên kết phosphat là liên kết:

A. Giàu năng lượng

B. Nghèo năng lượng

C. A, B đúng

D. A, B sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:53 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Liên kết phosphat là liên kết:

Bạn đang xem: Liên kết phosphat là liên kết: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP