Liên quan đến siêu âm bụng trong chẩn đoán, phát biểu nào sau đây không đúng:

Liên quan đến siêu âm bụng trong chẩn đoán, phát biểu nào sau đây không đúng:

A. Siêu âm bụng luôn luôn đòi hỏi kết hợp lâm sàng

B. Có thể giúp phát hiện dịch tự do ở túi Morison

C. Đặc biệt hiệu quả với các đối tượng bị chấn thương tạng đặc

D. Có thể thay thế cho biện pháp chọc rửa ổ bụng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:54 chiều

Đánh giá chủ đề này