Lipoprotein có tỷ trọng cao  là gì?

Lipoprotein có tỷ trọng cao  là gì?

A. VLDLC 

B. IDLC

C. LDLC 

D. HDLC

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Lipoprotein có tỷ trọng cao  là gì?

Bạn đang xem: Lipoprotein có tỷ trọng cao  là gì? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP