Lipoprotein có tỷ trọng trung gian là:

Lipoprotein có tỷ trọng trung gian là:

A. VLDLC 

B. IDLC 

C. LDLC 

D. HDLC

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Lipoprotein có tỷ trọng trung gian là:

Bạn đang xem: Lipoprotein có tỷ trọng trung gian là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP