Mã nào sau đây là mã mở đầu:

Mã nào sau đây là mã mở đầu:

A. UGA

B. AUG

C. UAA

D. AGU

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:56 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Mã nào sau đây là mã mở đầu:

Bạn đang xem: Mã nào sau đây là mã mở đầu: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP