Mạng Internet là sự phát triển của:

Mạng Internet là sự phát triển của:

A. Các hệ thống mạng LAN.

B. Các hệ thống mạng WAN.

C.  Các hệ thống mạng Intranet.

D. Cả ba câu đều đúng.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:38 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Mạng Internet là sự phát triển của:

Bạn đang xem: Mạng Internet là sự phát triển của: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP