Mối liên hệ giữa bảo lãnh vay vốn và bảo đảm tín dụng là:

Mối liên hệ giữa bảo lãnh vay vốn và bảo đảm tín dụng là:

A. Bảo đảm tín dụng là một trong những hình thức của bảo lãnh vay vốn

B. Bảo lãnh vay vốn là một trong những hình thức bảo đảm tín dụng

C. Cả 2 khái niệm này không có mối liên hệ với nhau

D. Cả 2 khái niệm này không khác nhau

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:38 chiều

Đánh giá chủ đề này