Mọi loại thâm hụt ngân sách đều nguy hiểm và tồi tệ:

Mọi loại thâm hụt ngân sách đều nguy hiểm và tồi tệ:

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:37 chiều

Đánh giá chủ đề này