Một cổ phiếu được đánh giá cao, vị trí so với đường SML sẽ là?

Một cổ phiếu được đánh giá cao, vị trí so với đường SML sẽ là?

A. Nằm phía trên đường SML

B. Nằm ngay trên đường SML

C. Nằm phía dưới đường SML

D. Nằm trên trục tung

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này