Một dự án đầu tư có số liệu như sau: – Vốn đầu tư bỏ ra ngay từ đầu năm thứ nhất 500 triệu đồng. – Thu nhập: cuối năm thứ nhất 110 triệu, năm thứ hai 121 triệu, năm thứ ba 133 triệu, năm thứ tư 146 triệu. Chi phí sử dụng vốn là 10%/ năm. Hãy tính chỉ tiêu “Chi số sinh lời” của dự án và kết luận xem có nên chọn dự án đầu tư không?

Một dự án đầu tư có số liệu như sau:

– Vốn đầu tư bỏ ra ngay từ đầu năm thứ nhất 500 triệu đồng.

– Thu nhập: cuối năm thứ nhất 110 triệu, năm thứ hai 121 triệu, năm thứ ba 133 triệu, năm thứ tư 146 triệu.

Chi phí sử dụng vốn là 10%/ năm.

Hãy tính chỉ tiêu “Chi số sinh lời” của dự án và kết luận xem có nên chọn dự án đầu tư không?

A. 1,02 lựa chọn dự án

B. 1,0 lựa chọn dự án

C. 0,8 không lựa chọn dự án

D. 0,92 không lựa chọn dự án

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:38 chiều

Đánh giá chủ đề này