Một Holoenzyme là:

Một Holoenzyme là:

A. Đơn vị chức năng

B. Apo enzyme

C. Coenzyme

D. Tất cả những thứ trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:55 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Một Holoenzyme là:

Bạn đang xem: Một Holoenzyme là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP