Một module nhớ SDRAM có số chân là

Một module nhớ SDRAM có số chân là

A. 186 chân

B. 72 chân

C. 168 chân

D. 184 chân

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Một module nhớ SDRAM có số chân là

Bạn đang xem: Một module nhớ SDRAM có số chân là trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP