Một thiết bị trị giá 100 triệu đồng (đã bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử) thời gian sử dụng 5 năm, thời gian sử dụng 5 năm, hệ số là 2. Hãy cho biết tỷ lệ khấu hao là bao nhiêu?

Một thiết bị trị giá 100 triệu đồng (đã bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử) thời gian sử dụng 5 năm, thời gian sử dụng 5 năm, hệ số là 2. Hãy cho biết tỷ lệ khấu hao là bao nhiêu?

A. 40% (20% x 2)

B. 60% (30 x 2)

C. 20% (10% x 2)

D. 80% (40% x 2)

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:35 chiều

Đánh giá chủ đề này