Một trong các mô hình quản lý tổ chức cấu trúc giản đơn. Cấu trúc nhóm dự án được mô tả:

Một trong các mô hình quản lý tổ chức cấu trúc giản đơn. Cấu trúc nhóm dự án được mô tả:

A. Phối hợp các nhóm chuyên gia vào dự án nhỏ dựa trên yêu cầu của thị trường 

B. Có ít cán bộ tham gia. Công việc không chuyên biệt hóa và ít thay đổi

C. Có sự xác định rõ rang về quyền. Quyền lực tập trung trong việc ra quyết định và liên lạc chính thức trên toàn tổ chức

D. Thuê các nhà chuyên môn làm việc

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:36 chiều

Đánh giá chủ đề này