Một trong những điều kiện để hợp đồng có hiệu lực pháp luật là:

Một trong những điều kiện để hợp đồng có hiệu lực pháp luật là:

A. Hợp đồng phải được ký kết trên lãnh thổ Việt Nam

B. Người ký hợp đồng phải có đủ khả năng tài sản

C. Người tham gia ký kết hợp đồng phải hoàn toàn tự nguyện

D. Cả a, b, c đều đúng 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:55 chiều

Đánh giá chủ đề này