Mức đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất của người sử dụng lao động là bao nhiêu %?

Mức đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất của người sử dụng lao động là bao nhiêu %?

A. 18%

B. 17,5%

C. 14%

D. 8%

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:54 chiều

Đánh giá chủ đề này